Activiteiten

Bouwkundig Adviesbureau A. Duijndam is opgericht in 1995 en heeft haar activiteiten beëindigd per 01-01-2022.
Bouwkundig Adviesbureau A. Duijndam was een eenmansbedrijf en hield zich in hoofdzaak bezig met ontwerp, bouwaanvraag en tekenwerk van burgerlijke- en utiliteits-bouwwerken.

Advies, onderzoek en ontwerp

U wilt weten wat de mogelijkheden zijn om uw pand naar uw wensen te verbouwen. Welke uitbreidingsmogelijkheden zijn er ? Hoe zit het met nieuwbouw ?
Het Bouwkundig Adviesbureau A. Duijndam gaf niet alleen advies, maar zorgde - als u dat wenste - ook voor ideeën, ontwerp en verdere uitwerking van uw plannen.

Bouwaanvragen

Voorheen was er voor elke bouwactiviteit een vergunning van de gemeente nodig. Sinds 2003 is dit met de de invoering van de Wabo ( Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ) allemaal veranderd. Een en ander is in 2010 en laatstelijk nog eens per 01-11-2014 aangepast en verruimd. Er is nu een onderscheid tussen vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Maar ook voor andere activiteiten, die te maken hebben met het wijzigen van de omgeving heeft men een vergunning nodig. Voorheen moest men voor diverse activiteiten ( zoals bouwen, slopen, aanleggen, gebruik, etc.) allemaal verschillende vergunningen aanvragen. Door de invoering van de Wabo is dit allemaal gebundeld in de zgn. Omgevingsvergunning. Met de komst van de Omgevingsvergunning kunnen al die verschillende activiteiten in één keer aangevraagd worden en worden ze zo ook gebundeld in één vergunning.
Er is ook een vernieuwde regeling met betrekking tot vergunningsvrije bouwwerken.
Wij konden voor u nagaan waar u wel of geen vergunning voor nodig heeft. Desgewenst vroegen wij de nodige vergunningen aan.

Bouwkundig tekenwerk

Om daadwerkelijk een vergunning aan te vragen is meer nodig dan het invullen van een formulier. Hierbij zijn ook tekeningen nodig die voldoen aan de normen die de overheid hieraan stelt. Bouwkundig Adviesbureau A. Duijndam verzorgde ook dit tekenwerk. Ten behoeve van het vervolgtraject konden ook werk- en detailtekeningen vervaardigd worden.
Heeft u geen vergunning nodig, dan kan het toch verstandig zijn om voor uw project tekeningen te laten vervaardigen. Door middel van tekeningen, maakt u duideijk wat u precies ge- of verbouwd wil wil hebben en de uitvoerende partij kan hierop zijn prijs baseren en ziet wat en hoe hij e.e.a. moet uitvoeren.
Niet alleen particuliere opdrachtgevers, maar ook aannemers en architecten ( bijvoorbeeld met capaciteitsgebrek ) konden een beroep op het bureau doen.

Overig

Naast het vervaardigen van bouwkundig tekenwerk bood Bouwkundig Adviesbureau A. Duijndam ook nog faciliteiten voor het schrijven van werkomschrijvingen ( bestekken ).
Desgewenst kon ook een bemiddelende rol gespeeld worden voor het laten maken van constructie-berekeningen, begrotingen, onderhoudsrapportage en -planningen en bouwkundige rapportage voor aan- en verkoop van onroerend goed.