Privacybeleid

Privacyverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons bureau. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten waarom we persoonsgegevens gebruiken. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Bouwkundig Adviesbureau A. Duijndam, zoals deze elders op deze website vermeld zijn. Deze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van haar bezoekers. U dient zich er wel van bewust te zijn dat Bouwkundig Adviesbureau A. Duijndam niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan het privacybeleid te accepteren.
Bouwkundig Adviesbureau A. Duijndam respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Ons gebruik van verzamelde gegevens.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we u om een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden intern op een afgesloten plaats opgeslagen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken. De gegevens worden intern op een afgesloten plaats opgeslagen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden ten behoeve van onze diensten die worden beschreven op onze website, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt, voor zover niet noodzakelijk voor uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, niet met derden gedeeld. In die enkele gevallen kan de informatie wel gedeeld worden. Onze medewerkers en relaties zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op gebruikmaking van de diensten van Bouwkundig Adviesbureau A. Duijndam en het gebruik van deze hiervan. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden al onze relaties de mogelijkheid alle persoonlijke informatie, rapportages en overige data die op enig moment aan ons is verstrekt of door onderzoek is verkregen te verwijderen. Neem contact op met ons op voor hulp, indien u dit wenst.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie hiervoor de contactgegevens elders op de website.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.


Versie 1,0
Deze pagina is aangemaakt op 25-05-2018.